Tenderen is een selectieproces om een nieuw bouw- of vastgoedproject te verwerven.

| TENDERMANAGEMENT |

&Ponjé staat bouwers en ontwikkelaars bij als tendermanager. Alleen een tenderteam dat in de juiste flow zit is in staat origineel en verrassend te zijn. Daar zet &Ponjé zich voor in.

Tenders zijn erg kostbaar en heftig. In korte tijd moet creativiteit, haalbaarheid, ontwerp en techniek samensmelten tot één onderscheidend voorstel. Dit verlangt een goede samenwerking.

Hoe ontstaat dit? Toewijding, overtuiging, plezier en scherpte van het team. Met een heldere tenderstrategie en duidelijke taakverdeling stuurt &Ponjé op energieke wijze de tender naar succes.

Alleen procesmanagement? Nee, wij werken actief mee aan alle facetten. Wij zijn planschrijver van de kwalitatieve EMVI-documenten of BVP-stukken. Wij bedenken technische optimalisaties en brengen de DMU in kaart. Ook regisseren wij met alle plezier de klantgesprekken en oefenen de presentatie met het team.


INFO AANVRAGEN